Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2020

satanek10
17:41
4179 bb84 500
Reposted fromstroschek stroschek viareloveution reloveution
satanek10
17:40
7760 7779 500
satanek10
17:35
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viapomruki pomruki
satanek10
17:29
3828 f416
Reposted fromteijakool teijakool viareloveution reloveution
satanek10
17:28
7708 5db7 500
Reposted fromstroschek stroschek viareloveution reloveution
satanek10
17:27
0374 99e9 500
Reposted frompapaj papaj viareloveution reloveution
satanek10
17:27
8954 3e39 500
satanek10
17:27
4797 0dfd 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viareloveution reloveution
satanek10
17:27
1930 05bf 500
satanek10
17:26
Dobrzy ludzie nie robią innym bałaganu we łbie. Jeśli ktoś mącił Ci w głowie i postanowił Cię zostawić, to pozwól mu odejść. To tak jakby śmieci same się wyniosły...
— Oczami mężczyzny
Reposted fromzoou zoou viareloveution reloveution
satanek10
17:26
2056 d305 500

March 25 2020

satanek10
02:25
Wygląda na to, że każde pokolenie musi przeżyć swoją wojnę.
— Krystyna Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapomruki pomruki
02:25
3004 46b1 500

himneska:

Yulianna Sardar photographed by Anastasia Lisitsyna for MY812 Fall/Winter 2019.

Reposted fromerial erial viapomruki pomruki
satanek10
01:59
2425 d362 500
Reposted fromstroschek stroschek viareloveution reloveution
01:13
satanek10
01:13
1634 27fb 500
Reposted fromhrafn hrafn viareloveution reloveution
satanek10
01:12
8053 39b2 500
Reposted fromharridan harridan viareloveution reloveution
satanek10
01:09
Byłem zbyt słaby, by iść. Przynajmniej myślałem, że jestem zbyt słaby. Ale prawdę mówiąc, byłem zbyt słaby, żeby spróbować.
— Jay Asher
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viareloveution reloveution
satanek10
01:03
6958 e66f 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viareloveution reloveution
satanek10
01:01
Przez życie trzeba przejść z godnym przymrużeniem oka, dając tym samym świadectwo nie znanemu Stwórcy, że poznaliśmy się na kapitalnym żarcie, jakim uczynił, powołując nas na ten świat. 
— Stanisław Jerzy Lec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl